Salmebruk i DELK Telemark

Sang og musikkutvalget holder oversikten

Fra høsten 2017 har vi logget all bruk av sanger og salmer i samlingene våre. Alt fra sangkvelder og fastemøter til gudstjenster og søndagsmøter er med. Barnesangen «På Golgata stod det et kors» er mest brukt, men også klassikere som «Mitt hjerte alltid vanker» og «Takk at du tok mine byrder» er høyt oppe på lista. Se en oppsummering i bildet vedlagt, der ser dere også de sangene som er brukt flest ganger.