Kontakt oss

Vi har ikke et fast betjent menighetskontor, men menighetssekretær og eldsterådet kan kontaktes direkte. Prester og menighetssekretær har kontorplass på Borgenheim deler av uka.

Eldsterådet består av prestene våre, Jens Bjørnsgård og Bertil Andersson, samt tre valgte eldste. Grethe Marie Minnesjord menighetssekretær i 50 % stilling.

Prest:

Jens Bjørnsgård, epost eller mobil: 92 84 97 25.

Bertil Andersson, epost eller mobil: 454 82 230

Eldste:

Magnus Minnesjord, epost eller mobil: 99 50 64 61.

Fred Arve Fahre, epost eller mobil: 41 47 42 18.

Rune Høvås, epost eller mobil: 93 00 35 73.

Menighetssekretær:

Grethe Marie Minnesjord, epost eller mobil: 47 39 99 00

 

Fakta

Adresse Grensegata 73, 3715 Skien

E-post Telemark.menighet@delk.no

Kontonummer 2680.09.70015