Kontakt oss

Vi har åpent menighetskontor tirsdager kl.10-12. Menighetssekretær, Grethe, har kontorplass på Borgenheim (2. etasje. i kirkestua, nabobygget til kirken), og vil være tilgjengelig der tirsdager. Menighetskontoret vil være lukket/stengt i skolens ferier og fridager, men menighetssekretær og eldsterådet kan også kontaktes direkte.

Eldsterådet består av presten vår, Bertil Andersson, samt tre valgte eldste. Grethe Marie Minnesjord menighetssekretær i 50 % stilling.

Prest:

Bertil Andersson, epost eller mobil: 454 82 230

Eldste:

Magnus Minnesjord, epost eller mobil: 99 50 64 61.

Fred Arve Fahre, epost eller mobil: 41 47 42 18.

Rune Høvås, epost eller mobil: 93 00 35 73.

Menighetssekretær:

Grethe Marie Minnesjord, epost eller mobil: 47 39 99 00

 

Fakta

Adresse Grensegata 73, 3715 Skien

E-post Telemark.menighet@delk.no

Kontonummer 2680.09.70015