Kalender

Okt - 2018

21 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
Søndagsskole, Kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
21 Okt
Søndagsmøte
Kl. 17:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Bjørn Lauritzen
Del av møtehelg i «Ordet & Israel» fredag – søndag. Sted: Borgeskogen
28 Okt
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Bots- og bededag
Erling Rantrud
Søndagsskole, Between, Gullkonfirmanter inviteres. Kirkekaffe
Offer til Prestenes lønn

31 Okt
Husmøteonsdag
Kl. 19:00

Nov - 2018

04 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Tale v/Karsten Grytnes
Søndagsskole, kirkekaffe
07 Nov
Musikkandakt.
Kl. 19:30
v/Bertil Andersson
Sted: Borgeskogen
11 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
25.s. i treenighetstiden
Tale v/Hans Martin Fahre
Extend synger, søndagsskole, Between. Alle barn som har samlet inn penger til ny kirke, kan ta det med på møtet i dag
Offer til Kirkebygg

18 Nov
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Sted:Skauen kr.skole
Søndagsskole, kirkekaffe.

Offer til Stefanusalliansen
24 Nov
Julemesse
Kl. 11:00
Mer informasjon kommer
[ Les mer ]
25 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Tale v/Arild Minnesjord
Sted:Skauen kr.skole
Søndagsskole, Between, bokbad etter møtet: Informasjon om ny bok om DELKs historie v/Jostein Bendiksen.

Offer til Kia

28 Nov
Husmøteonsdag
Kl. 19:00

Des - 2018

01 Des
Adventskveld for «vi over 60»
Kl. 17:00
Sted: Skauen kr. skole
02 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Bertil Andersson
Søndagsskole, kirkekaffe. Menighetsmøte etter gudstjenesten
Offer til Kirkebygg
09 Des
«Julen i ord og toner»
Kl. 17:00
v/Magnus Minnesjord
Barnekoret synger, kirkekaffe, Extend synger

16 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s.i adventstiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Søndagsskole, Between
Offer til Kirkebygg
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 14:00
Julaften
Bertil Andersson
Offer til Misjon
25 Des
Høytidsgudstjeneste, nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Arild Minnesjord
Offer til Prestenes lønn

26 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. juledag
Tale v/Geir Flatin
Offer til Kirkebygg
30 Des
Romjulssøndag
Kl. 17:00
Juletrefest.
Sted: Skauen Kr. skole