Kalender

Apr - 2017

02 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. s i fastetiden
Tale v/Arild Minnesjord
Sted: Hauges
Søndagsskole
Bevertning
Offer til Lokalmenigheten
05 Apr
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen
09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Per Tveten
Sted: Hauges

13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Bertil Andersson
Offer til Misjon
14 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Vi leser lidelseshistorien fra Lukas
16 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1. Påskedag
Jens Bjørnsgård
Offer til Prestenes lønn

17 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. Påskedag
Tale v/Georg Stensland
Besøk av misjonær Georg Stensland. Fokus på misjon. Sang av Bertil og Gunn Andersson.
Offer til Misjon