Kalender

Okt - 2017

01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17.søn. i treenighetstiden
Prest: Jan Erik Askjer
Between,søndagsskole,barnekoret synger, bevertning
Offer til Menighetsarbeid
08 Okt
Familiemøte
Kl. 11:00
18. søn. i treenighetstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Bevertning
Offer til Menighetsarbeid
08 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18. søn. i treenighetstiden
Prest: Jan Erik Askjer
Sted: Akkerhaugen
Bevertning.
Offer til Menighetsarbeid