Kalender

Sep - 2018

23 Sep
Søndagsmøte m/tema lovsang.
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Tale v/Geir Flatin
OBS Sted: SKAUEN! Søndagsskole,
Between. Barnekoret synger for oss.
Offer til Kirkebygg
26 Sep
Menighetsfest
Kl. 18:00
Menighetsfest
på Skauen kr. skole m/bevertning.
Påmelding til menighetssekretær, Grethe M. Minnesjo
rd
30 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Prest: Jens Bjørnsgård
høsttakkefest med
barnehagen og forbønn for bhg. ansatte.
Kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige barnehage

Okt - 2018

07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20.s. i treenighetstiden
Tale v/Halvor Minnesjord
Søndagsskole, Between