Kalender

25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden

Tale v/Halvor Minnesjord

Offer til Kirkebygg