Kalender

Apr - 2018

22 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Tale v/Hans Martin Fahre
Søndagsskole, barnekoret synger og Between
Offer til Menneskeverd
25 Apr
Menighetsmøte
Kl. 18:30
v/Jens Bjørnsgård
Menighetsmøte på Borgeskogen som starter med Bibeltime
29 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Bertil Andersson
Familiegudstjeneste, 1. og 2.kl. inviteres til besøk i kirken, bevertning
Offer til Kirkebygg

Mai - 2018

05 Mai
Dåpskurs del 2
Kl. 11:00
v/Bertil Andersson
06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Jens Bjørnsgård
Søndagsskole
Offer til Kirkebygg
10 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Tale v/Halvor Minnesjord
Offer til Menighetsarbeid

13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Bjørn Lauritzen
Søndagsskole, Between, bevertning,
Offer til Menighetsarbeid
17 Mai
Grunnlovsdag
Kl. 13:00
v/Bertil Andersson
17.mai feiring i gymsalen på Skauen kr. skole, barnekoret synger
20 Mai
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: Bertil Andersson
Konfirmasjonsgudstjeneste

21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. pinsedag
Tale v/Fred Arve Fahre
Familiemøte, Extend synger
Offer til Prestenes lønn
27 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Ulf Asp
søndagsskole, Between, bevertning. Between finner på noe gøy etter kirken
Offer til Kirkebygg

Jun - 2018

03 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Tale v/Olaf Alsaker
søndagsskole, Between
OBS!!
Menighetsmøte rett etter søndagsmøtet
Offer til Åpne dører
10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Jens Bjørnsgård
Menighetstur til Akkerhaugen
Offer til Misjon
17 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Tale v/Jens Bjørnsgård
Søndagsskolens dag i kirken, bevertning
Offer til Skauen kristelige barnehage

23 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad i Stokke
Kl. 11:00
Se eget program
24 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad i Stokke
Kl. 11:00
Se eget program