Kalender

Okt - 2019

16 Okt
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen, kirkekaffe
20 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Jan Bygstad
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
26 Okt
Lovsangsmøte
Kl. 19:30
v/Peter Johansen
Kirkekaffe, pizza og MinGlekveld for ungdommen etter møtet.

27 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Tale v/Bjørn Lauritzen
Søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Misjon

Nov - 2019

03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Søndagsskole og Between, kirkekaffe, presentasjon av konfirmantene
Offer til Prestenes lønn
10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Hans Martin Fahre
Søndagsskole. Extend synger for oss, kirkekaffe
13 Nov
Kirkeforum
Kl. 19:00
v/Andreas Johansson
Sted: Borgeskogen
Tema: «Hvordan dele evangeliet med en jøde?», enkel kveldsmat

14 Nov
Mannskveld
Kl. 20:00
For de fra cirka 20 til 60 år
Sted: Stubbesletta 38 - Skien
15 Nov
Damenes aften
Kl. 20:00
For de fra cirka 20 til 60 år
Sted: Stubbesletta 38 Skien
17 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
23.s. treenighetstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Kirkebygg

20 Nov
Bibeltime
Kl. 20:00
v/Geir Flatin
Sted: Borgeskogen
23 Nov
Julemesse
Kl. 11:00
Sted: Skauen kr. skole
Mer info kommer.
24 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Bo J Hermansen
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige skole

27 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen
Kirkekaffe

Des - 2019

01 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Arild Minnesjord
Offer til Misjon