Kalender

Apr - 2019

19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Lidelseshistorien
21 Apr
Høytidsgudstjeneste
Kl. 11:00
Påskedag
Rolf Ekenes
Offer til Prestenes lønn
22 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. Påskedag
Tale v/Halvor Minnesjord
Offer til Lokalmenigheten

24 Apr
Husmøteonsdag
Kl. 20:00
28 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Tale v/Bertil Andersson
Offer til Skauen kristelige skole

Mai - 2019

05 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Bertil Andersson
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
08 Mai
Bibeltimer
Kl. 20:00
v/Bertil Andersson