Kalender

Feb - 2017

26 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Bertil Andersson
Sted: Hauges
Between
Søndagsskole
Offer til Prestenes lønn

Mar - 2017

01 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen, Porsgrunn
05 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Sted: Hauges
Søndagsskole
07 Mar

Kl. 20:00
Sangøvelse fra Pris hans navn på Borgenheim.

08 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Bertil Andersson
Sted: Borgenheim, Skien
12 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Sted: Hauges
Barnekoret deltar
Søndagsskole
Kikrekaffe
15 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Bertil Andersson
Sted: Borgeskogen, Porsgrunn
Tema: Kolosserbrevet kapittel 2.

16 Mar

Kl. 19:00
v/Bertil Andersson
Dåpskurs for foreldre.
18 Mar
Menighetens årsmøte
Kl. 11:00
Sted: Skauen. Agenda osv kommer senere. Hold av datoen!
19 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
3.søndag i fastetiden
Prest: Jens Bjørnsgård
Sted: Skauen kr. skole
Deltagelse av mellomtrinnet
Kirkekaffe
Turtreff etter kirken

22 Mar
Bibeltime
Kl. 19:00
v/Jens Bjørnsgård
Sted: Borgenheim
Fastemøte/bibeltime med tema bønn.
26 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria budskapsdag
Jon Magne Sønstabø
Ofring
Between
Søndagsskole
26 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 17:00
Maria budskapsdag
Jens Bjørnsgård
Sted: Sauherad

Apr - 2017

05 Apr
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen
09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Per Tveten
Sted: Hauges