Kalender

Des - 2019

15 Des
«Julen i ord og toner»
Kl. 17:00
3.s.i adventstiden
Andakt: Tonje Fahre Belibi
Barnekoret synger, kirkekaffe
22 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s.i adventstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
24 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 15:00
Julaften
Bertil Andersson
Offer til Misjon

25 Des
Høytidsgudstjeneste
Kl. 22:16
1. Juledag
Arild Minnesjord
Nattverd
Offer til Prestenes lønn
26 Des
Møte
Kl. 11:00
2. juledag
Tale v/Magnus Minnesjord
Kirkekaffe
Offer til Misjon
29 Des
Romjulssøndag
Kl. 17:00
Juletrefest