Kalender

Feb - 2019

24 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Kristi forkl.dag
Bertil Andersson
Kirkekaffe
Offer til Prestenes lønn
27 Feb
Husmøteonsdag
Kl. 19:00

Mar - 2019

03 Mar
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Bertil Andersson
Besøk av mellomtrinnet v/Skaue
n kr.
skole, kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige skole
06 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Askeonsdag
Bertil Andersson
Sted: Borgeskogen
08 Mar

Kl. 16:00
Familieleier på Bondal 08.03-10.3

10 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i fastetiden
Tale v/Harald Søtvedt
Søndagsskole
Offer til Bondal
13 Mar
Forkynnerseminar
Kl. 19:00
v/Ulf Asp
16 Mar
Dåpskurs
Kl. 11:00
v/Ingvil Aakre
DEL 2 for foreldre/foresatte og barn. Sted: musikkrommet på Skauen kr. skole

17 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s.i fastetiden
Prest: Morten Askjer
Søndagsskole og Between,
kirkekaffe
Offer til Misjon
20 Mar
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Årsmøte Sted: Borgeskogen, kirkekaffe
24 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria budsk.dag
Tale v/Hans Martin Fahre
Offer til Menneskeverd

24 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Arild Minnesjord
Sted: Borgeskogen
31 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Søndagsskole
Offer til Kirkebygg