Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland

For tiden møtes vi på Normisjonshuset Hauges, Lundegata 15. Fram til og med 2016 var vi to menigheter, Porsgrunn og Skien, som nå har slått seg sammen. Vi arbeider med å bygge ny kirke på tomten ved Skauen kristelige skole. Telemark menighet er en del av DELK (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn), Norges eldste lutherske frikirke. Mer om DELK kan du lese på kirkesamfunnets hjemmesider. DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn.