Om oss

Informasjon kirkebygg September

Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Aktiviteter siste måned Planlagte aktiviteter i undergrupper. Møte med arkitekt. Se på hvor prosjektet kan skrenkes inn i forhold […]

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland

[ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse og ansatte

Menigheten ledes av et Eldsteråd som består av to prester + tre eldste valgt av aktive medlemmer. I tillegg har vi menighetssekretær som hjelper til med en rekke oppgaver.

[ Les mer ]

Organisering

Telemark menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet. I det daglige drives mye av arbeidet av mange frivillige som har sitt åndelige hjem hos oss.

[ Les mer ]

Kontakt oss

Vi har åpent menighetskontor onsdager kl.10-12. Menighetssekretær, Grethe, har kontorplass på Borgenheim (2. etasje. i kirkestua, nabobygget til kirken), og vil være tilgjengelig der onsdager. Menighetskontoret vil være lukket/stengt i skolens ferier og fridager, men menighetssekretær og eldsterådet kan også kontaktes direkte.

[ Les mer ]

Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten – noe for enhver kan man gjerne si. Det dreier seg både om både åndelige og praktiske ting, som forbønn, søndagsskoleledere, besøkstjeneste, forkynnelse, kirketjenere, kirkekaffe, musikk og diverse annet.

[ Les mer ]