Bønnemøter på Borgeskogen

Oversikt over datoer høsten 2017

Både kvinner og menn møtes på Borgeskogen annenhver mandag klokken 19.30. En gruppe er nede, og en er oppe i kirken.

Her er datoene! 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12.

Vel møtt!