Dagens bibelord 25.02.2017

1 Kor 1,18-25

18For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. 20Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? 21For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. 22For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ønsker du barnet ditt i en kristen barnehage?

Den 1. mars er fristen for å søke barnehageplass. Vi har flere ledige plasser på 0-3 års avdelingen fra høsten 2017. Gå inn på nettsiden vår http://delktelemark.no/category/barnehage og les mer om opptaket og oss. Ta også gjerne kontakt hvis du/dere ønsker å komme på besøk å se hvordan vi har det.   Med vennlig hilsen Marita […] [ Les mer ]

«FOR…Gud er så glad i meg»

Nettopp det sang barnekoret av full hals på det siste søndagsmøtet i januar. Med meningsfulle tekster og fine melodier, fikk barna på sin måte peke på Jesus. Gjennom sang og musikk fikk vi tydelig høre evangeliet fra barnemunn. Vi fikk tekster hentet fra Bibelen, lest opp med den fineste innlevelse bare et barn kan ha. […] [ Les mer ]

Delk Telemark har fått VIPPS

Om du ønsker kan du nå velge å ofre og betale med VIPPS [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Bertil Andersson
Sted: Hauges
Between
Søndagsskole
Offer til Prestenes lønn
01 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen, Porsgrunn
05 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Sted: Hauges
Søndagsskole

07 Mar

Kl. 20:00
Sangøvelse fra Pris hans navn på Borgenheim.
08 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Bertil Andersson
Sted: Borgenheim, Skien
12 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Sted: Hauges
Barnekoret deltar
Søndagsskole
Kikrekaffe

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Orgelkonsert i Granly kirke

- Granly menighet, Tønsberg Søndag 5. mars blir det orgelkonsert i Granly kirke ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Han vil spille PERLER FRA BAROKKEN, og alle er hjertelig velkommen til konserten som begynner kl. 18.00! [ Les mer ]

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Familieleir på Bondal 31.3-02.4

Hei! Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere dere til familieleir på Bondal 31.3-02.04. På leieren blir det tid til lek, sosialt samhold og åndelig påfyll for hele familien. Det koster ca 1900kr pr familie (avhengig av størrelse på familien). Påmelding gjøres ved å svare på denne mailen innen 15.02. Vi må […] [ Les mer ]

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland [ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn [ Les mer ]