Dagens bibelord 20.09.2018

Luk 13,23-30

23Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: 24«Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. 25Når husherren først har reist seg og lukket døren og dere blir stående utenfor og banker på og sier: ‘Herre, lukk opp for oss’, da skal han svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra.’ 26Da vil dere si: ‘Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre.’ 27Men han skal svare: ‘Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett! 28Der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike mens dere selv blir kastet utenfor. 29Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. 30Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Informasjon kirkebygg September

Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Aktiviteter siste måned Planlagte aktiviteter i undergrupper. Møte med arkitekt. Se på hvor prosjektet kan skrenkes inn i forhold […] [ Les mer ]

Påfyll – Siden med lenker til lydbølger med mening.

På denne siden samler vi sammen en del lenker og anbefalinger til hjelp og oppbyggelse. Det finnes naturligvis masse annet flott også, dette er noen drypp til inspirasjon. [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Sep
Søndagsmøte m/tema lovsang.
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Tale v/Geir Flatin
OBS Sted: SKAUEN! Søndagsskole,
Between. Barnekoret synger for oss.
Offer til Kirkebygg
26 Sep
Menighetsfest
Kl. 18:00
Menighetsfest
på Skauen kr. skole m/bevertning.
Påmelding til menighetssekretær, Grethe M. Minnesjo
rd
30 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Prest: Jens Bjørnsgård
høsttakkefest med
barnehagen og forbønn for bhg. ansatte.
Kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige barnehage

07 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20.s. i treenighetstiden
Tale v/Halvor Minnesjord
Søndagsskole, Between

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konfirmantplan for Granly kirke 2018-2019

- Granly menighet, Tønsberg Den detaljerte konfirmantplanen for Granly kirke 2018-2019 er nå klar, og du kan lese den her eller laste ned og skrive ut PDF-filen. Linken til PDF-filen finner du når du klikker på artikkelen. [ Les mer ]

Høstens misjonsdugnad

- Ryenberget menighet Bli med på høstens vakreste dugnad! Målet med vår årlige julemesse, eller misjnsmesse som vi også kaller den, er å samle inn penger til det viktige misjonsarbeidet i DELK. I tillegg er det selvsagt en svært hyggelig og innholdsrik dag for store og små. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hovedkontoret tilbake til gamle trakter

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hovedkontoret for kirkesamfunnet er nå i Undrumsdal. Torsdag 30. august hadde Arvid ordnet seg med stor kassebil. Denne dagen var det bare flytting vi skulle gjøre. Vi fikk hjelp av ytterligere tre personer og greide å flytte alt på en dag – i to fulle lass. Med stor innsats fra alle greide vi å få alt opp til våre nye lokaler i 3. etasje i Bjerkely Menighetssenter. [ Les mer ]

En meget brukervennlig bibel på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Tidligere denne sommeren ble Norsk Bibels bibeltekst gjort tilgjengelig på web via nettsiden les.norsk-bibel.no. Løsningen er tilgjengelig på alle plattformer, er lett å bruke og har svært gode og anvendelige søkefunksjoner. Det er foross.no, som på oppdrag fra Norsk Bibel, har utviklet løsningen. [ Les mer ]

"En Gud som gir seg selv" - Lutherske fordypningsdager i Bergen

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Årets tema for Lutherske fordypningsdager (LF) - i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen -var «En Gud som gir seg selv». Arrangementet gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 23.- 26. august. Ca. 100 deltagere fra flere land fikk del i foredrag og samtaler. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Informasjon kirkebygg September

Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Aktiviteter siste måned Planlagte aktiviteter i undergrupper. Møte med arkitekt. Se på hvor prosjektet kan skrenkes inn i forhold […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon fra byggekomiteen april 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – April2018 Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Reguleringsplan Reguleringsplan har nå blitt godkjent i bystyret, og det jobbes nå […] [ Les mer ]