Dagens bibelord 24.02.2017

Apg 1,21-26

21Noen menn var sammen med oss hele den tiden Herren Jesus gikk inn og ut blant oss, 22helt fra begynnelsen, da han ble døpt av Johannes, og til den dagen han ble tatt fra oss opp til himmelen. Nå må en av disse sammen med oss være vitne om at han er stått opp.» 23Og de stilte fram to: Josef, som ble kalt Barsabbas med tilnavnet Justus, og Mattias. 24Så ba de: «Herre, du som kjenner alles hjerter, vis oss hvem av disse to du har utvalgt 25til å ta plassen etter Judas og overta den aposteltjenesten som han forlot da han gikk til sitt eget sted.» 26De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ønsker du barnet ditt i en kristen barnehage?

Den 1. mars er fristen for å søke barnehageplass. Vi har flere ledige plasser på 0-3 års avdelingen fra høsten 2017. Gå inn på nettsiden vår http://delktelemark.no/category/barnehage og les mer om opptaket og oss. Ta også gjerne kontakt hvis du/dere ønsker å komme på besøk å se hvordan vi har det.   Med vennlig hilsen Marita […] [ Les mer ]

«FOR…Gud er så glad i meg»

Nettopp det sang barnekoret av full hals på det siste søndagsmøtet i januar. Med meningsfulle tekster og fine melodier, fikk barna på sin måte peke på Jesus. Gjennom sang og musikk fikk vi tydelig høre evangeliet fra barnemunn. Vi fikk tekster hentet fra Bibelen, lest opp med den fineste innlevelse bare et barn kan ha. […] [ Les mer ]

Delk Telemark har fått VIPPS

Om du ønsker kan du nå velge å ofre og betale med VIPPS [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Feb
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: Bertil Andersson
Sted: Hauges
Between
Søndagsskole
Offer til Prestenes lønn
01 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen, Porsgrunn
05 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Sted: Hauges
Søndagsskole

07 Mar

Kl. 20:00
Sangøvelse fra Pris hans navn på Borgenheim.
08 Mar
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Prest: Bertil Andersson
Sted: Borgenheim, Skien
12 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Sted: Hauges
Barnekoret deltar
Søndagsskole
Kikrekaffe

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Pasjonskonsert i kirken

- Ryenberget menighet Palmesøndag kveld kl 19.00 blir det pasjonskonsert i Ryenberget kirke. Velkommen inn i konsentrasjon omkring Jesu 7 ord på korset. [ Les mer ]

Første gang i Nord-Troms

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) hadde sin første samling i Nord-Troms 4. - 5. februar, hvor DELK foreløpig har 11 medlemmer. Taler var DELKs prest i Østfold, Boe Johannes Hermansen. [ Les mer ]

"7 til kvelds" starter denne våren

- Granly menighet, Tønsberg "7 til kvelds" er et spise kveldsmat-program som gjør at folk i menigheten – på tvers av alder og andre forskjeller – får en fin sjanse til å treffe hverandre og bli litt bedre kjent. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Sola Gratia - Kunst og kirke i 500 år"*

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utstillingen som nå finner sted i Drammens Museum er blant Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017, tema er kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid, og Ryenberget kirkes billedvevteppe vises på utstillingen. [ Les mer ]

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Møre og Romsdal

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til de første samlingene for DELK i Møre og Romsdal. Tilsynsmann i DELK Rolf Ekenes og prest i DELK-Østfold Boe Johannes Hermansen deltar med tale og info. [ Les mer ]

GF og St.Hansstevnet 2017: Programmet tar form

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Nå er det litt mer enn fire måneder til DELKs årlige sommerstevne på Gjennestad. I år varer stevnet fra fredag 23. til søndag 25. juni. Vi i programkomiteen synes det blir et flott og spennende program for både barn, ungdom og voksne i alle aldre. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Familieleir på Bondal 31.3-02.4

Hei! Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere dere til familieleir på Bondal 31.3-02.04. På leieren blir det tid til lek, sosialt samhold og åndelig påfyll for hele familien. Det koster ca 1900kr pr familie (avhengig av størrelse på familien). Påmelding gjøres ved å svare på denne mailen innen 15.02. Vi må […] [ Les mer ]

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland [ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn [ Les mer ]