Dagens bibelord 23.09.2017

Sal 6,1-10

1Til korlederen. Med strengespill. Etter «Den åttende». En salme av David. 2Herre, refs meg ikke i din vrede,straff meg ikke i din harme! 3Vær meg nådig, Herre, for jeg er svak.Helbred meg, Herre, kroppen skjelver av redsel, 4min sjel er grepet av frykt. Herre, hvor lenge? 5Herre, vend deg hit og fri meg ut,frels meg i din miskunn! 6Hvem av de døde kaller på deg?Ingen i dødsriket priser deg. 7Jeg er trett av å klage.Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt,sengen drypper av gråt. 8Mitt øye er sløvet av bitter sorg,eldet fordi mange står imot meg. 9Bort fra meg, alle som gjør urett!For Herren hører min gråt. 10Herren lytter til mitt rop om nåde, Herren tar imot min bønn.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Øysteins søndagsskoleshow

Vi DELK Telemark skal være med på dette, og vi gleder oss! Jesus til Skien by. Velkommen! [ Les mer ]

Bønnemøter på Borgeskogen

Oversikt over datoer høsten 2017 [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: Der hvor sted ikke er spesifisert, samles vi på Hauges. I sommer benytter vi kirkene våre og søndag den 13.august er vi tilbake på Hauges igjen. Følg  med i kalenderen her på delktelemark.no for siste oppdateringer. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
16.søn. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
3.og 4.kl.kommer
på besøk (3.kl.får Bibler),
gullkonfirmanter inviteres
, bevertning
01 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17.søn. i treenighetstiden
Prest: Jan Erik Askjer
Between,søndagsskole,barnekoret synger, bevertning
Offer til Menighetsarbeid
08 Okt
Familiemøte
Kl. 11:00
18. søn. i treenighetstiden
Tale v/Fredrik Minnesjord
Bevertning
Offer til Menighetsarbeid

08 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18. søn. i treenighetstiden
Prest: Jan Erik Askjer
Sted: Akkerhaugen
Bevertning.
Offer til Menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Byggestatus

- Moe menighet Det gjøres klart for vegger i byggegropa, og i kirkerommet begynner vi å ane hvordan ansiktsløftingen vil bli. Dusjer og garderober mangler bare en grundig vask før de kan brukes. [ Les mer ]

Pensjonist-treff fredag 29. september kl. 16.00

- Bjerkely menighet Diakonigruppa har gleden av å innby pensjonister til hyggelig samvær i kirkestua til Bjerkely menighetssenter fredag 29. September kl. 16.00 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nåden alene

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn «Når folk har hørt evangeliet tre ganger», klaget Luther, «da tror de at de kan det. Og så vil de høre noe annet». Slik er det med noen hver av oss. Det rammer ikke minst et dyrebart kjerneord som «nåde». Har vi brukt det opp? «Kan vi det» nesten for godt? [ Les mer ]

Fordypning i luthersk tro

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Lutherske fordypningsdager (LF) i regi av FBB-Bjørgvin og DELK-Bergen gikk av stabelen i DELK-kirken i Bergen 31. august - 03. september. Vel 100 deltagere fra Norge, Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Romania og USA fikk del i foredrag og samtaler under mottoet: ”Luthersk – til forskjell fra... ”. [ Les mer ]

Jubelår på Madagaskar

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er 150 år siden norske pionerer startet misjonsarbeid på Madagaskar. Dristige og målrettede misjonærer, fra ett av datidens fattigste land i Europa, navigerte mellom utsendinger fra stormaktene Frankrike og Storbritannia. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland [ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]