Dagens bibelord 22.04.2018

Joh 13,30-35

30Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt. 31Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Sommerleir på Fjordglimt!

Det er 11-15. juli det skjer i sommer! [ Les mer ]

Reguleringsplan godkjent

Reguleringsplanen ble 12.04 godkjent i bystyret uten merknader. [ Les mer ]

Fjerde sesongens sang – Han stod opp før dagen demret

Sang nr 843 i Pris hans navn. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Tale v/Hans Martin Fahre
Søndagsskole, barnekoret synger og Between
Offer til Menneskeverd
25 Apr
Menighetsmøte
Kl. 18:30
v/Jens Bjørnsgård
Menighetsmøte på Borgeskogen som starter med Bibeltime
29 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Prest: Bertil Andersson
Familiegudstjeneste, 1. og 2.kl. inviteres til besøk i kirken, bevertning
Offer til Kirkebygg

05 Mai
Dåpskurs del 2
Kl. 11:00
v/Bertil Andersson
06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Jens Bjørnsgård
Søndagsskole
Offer til Kirkebygg
10 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi himmelfartsdag
Tale v/Halvor Minnesjord
Offer til Menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Dugnad - bli med på innspurten!

- Bjerkely menighet Nå er det bare resten igjen! Kom innom noen timer en av lørdagene frem mot sommeren! [ Les mer ]

«Kristne er dumme og naive som tror på en eventyrbok»

- Østfold menighet Du har kanskje hørt eller lest utsagn som ligner på dette. Kanskje er det en utbredt forestilling i vår tid at kristne er litt enkle og naive mennesker, og at Bibelen ikke er noe mer enn en samling med gamle og utdaterte tekster? [ Les mer ]

Familieleir i høst

- Ryenberget menighet Når høstfargene er på sitt vakreste inviterer vi til familieleir på Bondal. Vi ønsker å tilby en helg med godt fellesskap, åndelig input, varierte turmuligheter, sang, lek og moro inne og ute. Håper mange blir med! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Velkommen til åpne foredrag på Rådsmøtet på Ryenberget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn På rådsmøte på Ryenberget fredag 13. og lørdag 14. april er det to foredrag/innledninger med debatt som er åpne. Da ønsker vi tilhørere velkommen. Det øvrige rådsmøtet er lukket. [ Les mer ]

Både ungdom og voksne trengs til sommerens Kvitsund-stevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I sommer er det igjen ungdomsstevne på Kvitsund! Kvitsund er et vakkert sted, og med nye og gamle venner så er dette en leir du ikke vil gå glipp av. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Reguleringsplan godkjent

Reguleringsplanen ble 12.04 godkjent i bystyret uten merknader. [ Les mer ]

Informasjon fra byggekomiteen Mars 2018

Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Reguleringsplan 20.03.18 var reguleringsplanen for Skauen skole oppe til 2. gangs høring i hovedutvalg for teknisk sektor. Følgende står i […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 2.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]