Dagens bibelord 19.09.2019

Matt 5,38-48

38Dere har hørt det er sagt: ‘ Øye for øye og tann for tann. 39Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. 40Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. 41Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham. 42Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. 43Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, *velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,• og be for dem som *mishandler dere og• forfølger dere. 45Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige. 46Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 47Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? 48Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Menigheten vokser og bygger ny kirke. Vil du bli vår nye prest?

Se informasjon her: [ Les mer ]

Informasjon Kirke på Skauen

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt. Etter en lang og god sommer har nå styringsgruppen og byggekomiteen tatt opp arbeidet med planlegging av ny kirke på Skauen. Aage Bjørntvedt har i løpet av sommeren utarbeidet […] [ Les mer ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

22 Sep
Familiemøte
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Høsttakkefest med barnehagen og forbønn for personalet v/ Skauen kr. barnehage, kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige barnehage
29 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Arild Minnesjord
Søndagsskole og Between
02 Okt
Bibeltime
Kl. 20:00
v/Geir Flatin
Sted: Borgeskogen

06 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Tale v/Fred Arve Fahre
Søndagsskole

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Informasjon Kirke på Skauen

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt. Etter en lang og god sommer har nå styringsgruppen og byggekomiteen tatt opp arbeidet med planlegging av ny kirke på Skauen. Aage Bjørntvedt har i løpet av sommeren utarbeidet […] [ Les mer ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]