Dagens bibelord 23.08.2017

Gal 2,16-21

16Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. 19Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: Der hvor sted ikke er spesifisert, samles vi på Hauges. I sommer benytter vi kirkene våre og søndag den 13.august er vi tilbake på Hauges igjen. Følg  med i kalenderen her på delktelemark.no for siste oppdateringer. [ Les mer ]

Konfirmant 2018

  Vi vil med dette invitere DEG som nå avslutter 8. klasse til å ta del i konfirmasjonsundervisningen i DELK, Telemark menighet. Vi har som mål med vårt opplegg å komme nærmere Jesus Kristus, få en tilhørighet i det kristne fellesskapet, og få hjelp til å leve ut vår tro blant våre medmennesker. Mesteparten av […] [ Les mer ]

Det blir sør

Avstemming om plassering av kirkebygg på Skauen eiedommen gav et tydelig resultat [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
12.søn. i treenighetstiden
Prest: Jens Bjørnsgård
Søndagsskole, bevertning
Offer til Menighetsarbeid
03 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.søn. i treenighetstiden
Tale v/Magnus Minnesjord
Between, søndagskole
06 Sep
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgenheim

10 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøn./14.s. i tr.en.t.
Olaf Engestøl
Søndagsskole, bevertning
Offer til Menighetsarbeid
17 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
15.søn. i treenighetstiden
Tale v/Bertil Andersson
Søndagsskole
Offer til Menighetsarbeid
24 Sep
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
16.søn. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
3.og 4.kl.kommer
på besøk (3.kl.får Bibler),
gullkonfirmanter inviteres
, bevertning

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

DELK i Nord

- Østfold menighet Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) inviterer til bibelhelg i Nord-Troms 26.- 27. august. Det er DELK-prest Boe Johannes Hermansen, som kommer på besøk til Nordreisa. [ Les mer ]

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hvordan åpne bibelen for muslimer?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Gå ikke glipp av årets misjonsseminar! Hvert år arrangerer misjonskomiteen i DELK et misjonsseminar. Formål: inspirasjon, ny kunnskap og kjennskap, fellesskap om menighetens hjertesak. [ Les mer ]

Brå avslutning av tjenesten i Japan

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland [ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]