Dagens bibelord 18.02.2018

Matt 16,21-23

21Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

Det er barnesangen "Hosianna, syng for Jesus!", som står på nr 832 i "Pris hans navn" [ Les mer ]

Den andre sesongens sang i DELK Telemark

Så Dyp en Kjærlighet" er en lovsang utgitt av gruppen Impuls i 2011. Sangen er skrevet og komponert av Thomas Wilhelmsen [ Les mer ]

Den første sesongens sang i DELK Telemark

Det er Nr. 876 i Pris hans navn: «På ham ble all vår sykdom lagt». Les hva oversetteren, Gunn Andersson har å fortelle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. s i fastetiden
Tale v/Andreas Sanne Semb
Søndagsskole. Between.
Offer til Bondal
18 Feb
Gudstjeneste
Kl. 17:00
1.s.i fastetiden
Prest: Rolf Ekenes
Sted: Akkerhaugen
Offer til Misjon
25 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Jan Erik Askjer
Bervertning

28 Feb
Fastemøte i Borgeskogen
Kl. 19:00
v/Jens Bjørnsgård
01 Mar
Dåpskurs
Kl. 19:00
Hvordan formidle evangeliet til barn?
Sted: Skauen kr. skole
04 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Jens Bjørnsgård
Offer til Stefanusalliansen

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet trenger kandidater i flere komiteer

- Granly menighet, Tønsberg Valgkomiteen i Granly menighet er inne i en hektisk periode og er takknemlig for alle de som sier ja til nye opgaver og som fortsetter år etter år i ulike komiteer - og de er det mange av! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Møteplan

Nå er møteplanen for 1.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Endring av dato for behandling av reg. plan

Det har dessverre blitt slik at reguleringsplanen ikke vil bli behandlet 07.11 slik det var lovet. Ny dato for behandling er 28.11 [ Les mer ]

Infomasjon om vår nye kirke

DELK Telemark har satt sammen en Styringsgruppe og en Byggekomite, som skal arbeide med nytt kirkebygg. Prosjekteringskomiteen har allerede i sitt arbeide samlet inn ønsker og behov for det nye kirkebygget i dokumenter som Styringsgruppen og Byggekomiteen nå skal jobbe videre med. [ Les mer ]