Dagens bibelord 22.06.2018

Gal 5,6-15

6For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. 7Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 8Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere! 9Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. 10Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 11Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. 12Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere! 13Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. 14For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. 15Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Program for sommerleiren på Fjordglimt 11.-15.juli 2018

Nå nærmer sommerleiren på Fjordglimt seg med stormskritt. Klikk her om du vil laste ned programmet for leiren. [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Vi løfter fram tre sanger i vårsesongen

I naturen skapes det nå liv av døde, og sangene minner oss om dette. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad i Stokke
Kl. 11:00
Se eget program
24 Jun
St.Hansstevne på Gjennestad i Stokke
Kl. 11:00
Se eget program
01 Jul
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Bo J Hermansen
Sted: Borgeskogen!

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer og tidlig høst i menigheten

- Ryenberget menighet Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

- Bjerkely menighet Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

En radikal kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Program for sommerleiren på Fjordglimt 11.-15.juli 2018

Nå nærmer sommerleiren på Fjordglimt seg med stormskritt. Klikk her om du vil laste ned programmet for leiren. [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon fra byggekomiteen april 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – April2018 Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Reguleringsplan Reguleringsplan har nå blitt godkjent i bystyret, og det jobbes nå […] [ Les mer ]