Dagens bibelord 17.11.2019

Matt 24,35-44

35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 37Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 38For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, 39og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. 40Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. 41To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen. 42Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. 43Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. 44Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen. Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden. Her er årets program for julemessa: PROGRAM Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Menigheten vokser og bygger ny kirke. Vil du bli vår nye prest?

Se informasjon her: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
23.s. treenighetstiden
Tale v/Karsten Grytnes
Søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Kirkebygg
20 Nov
Bibeltime
Kl. 20:00
v/Geir Flatin
Sted: Borgeskogen
23 Nov
Julemesse
Kl. 11:00
Sted: Skauen kr. skole
Mer info kommer.

24 Nov
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Bo J Hermansen
Søndagsskole og Between, kirkekaffe
Offer til Skauen kristelige skole
27 Nov
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen
Kirkekaffe
01 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/Arild Minnesjord
Offer til Misjon

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Om Telemark menighet

Julemesse 23.11.19

Det nærmer seg årets julemesse på Skauen. Gaver til julemessen kan leveres på Skauen fredag 22.11 fra 17:30-19:30. Ta kontakt med Inger-Mari M Nomme 98462145 for levering utenom denne tiden. Her er årets program for julemessa: PROGRAM Kl. 11.00-12.00: Kafé og loddsalg Kl. 12.00-12.30: Åpning og trekning etter loddsalget Kl. 12.30-13.30: Kafé, salg av diverse […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4. kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon Kirke på Skauen

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt. Etter en lang og god sommer har nå styringsgruppen og byggekomiteen tatt opp arbeidet med planlegging av ny kirke på Skauen. Aage Bjørntvedt har i løpet av sommeren utarbeidet […] [ Les mer ]