Dagens bibelord 13.11.2018

Mark 8,22-26

22Så kom de til Betsaida. Der førte de en blind mann til Jesus og ba ham røre ved mannen. 23Han tok den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham og spurte: «Ser du noe?» 24Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.» 25Så la Jesus hendene over øynene hans igjen. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se alt tydelig. 26Og Jesus sendte ham hjem. «Men gå ikke inn i landsbyen *og si det ikke til noen der•!» sa han.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – Oktober/November 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –  Oktober/November 2018 Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Aktiviteter siste måned Planlagte aktiviteter i undergrupper. Møte med arkitekt. Møte […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Julemesse 24.11.2018

Årets julemesse blir 24 november på Skauen. Dette er høstens misjonsdugnad! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Nov
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
26.s. i treenighetstiden
Prest: Andreas Johansson
Sted:Skauen kr.skole
Søndagsskole, kirkekaffe.

Offer til Stefanusalliansen
24 Nov
Julemesse
Kl. 11:00
Mer informasjon kommer
[ Les mer ]
25 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag/Kristi kongedag
Tale v/Arild Minnesjord
Sted:Skauen kr.skole
Søndagsskole, Between, bokbad etter møtet: Informasjon om ny bok om DELKs historie v/Jostein Bendiksen.

Offer til Kia

28 Nov
Husmøteonsdag
Kl. 19:00
01 Des
Adventskveld for «vi over 60»
Kl. 17:00
Sted: Skauen kr. skole
02 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Bertil Andersson
Søndagsskole, kirkekaffe. Menighetsmøte etter gudstjenesten
Offer til Kirkebygg

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ny prest i menigheten

- Ryenberget menighet Håkon Valen-Senstad (49) er ansatt som vikarprest på Ryenberget. Han ble presentert for menigheten søndag 14. oktober. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med ham. Håkon innsettes i tjenesten under gudstjenesten søndag 20. januar. Vær med å be for ham og familien. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

DELK søker administrasjonsleder

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) søker serviceinnstilt og målbevisst administrasjonsleder i inntil 100 % stilling til sitt hovedkontor i Undrumsdal i Re kommune. Administrasjonslederen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder. Vedkommende vil få et sentralt ansvar for administrative forhold i DELK. [ Les mer ]

Oppvekst og skolegang i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til åpne samlinger i tre av våre menigheter for alle som har mottatt brevet om oppvekst og skolegang i DELK som vi sendte til tidligere elever i april, og andre som er berørt eller opptatt av denne saken. Fokus for samlingene vil være at ‘Dette har skjedd, hva gjør vi med det?’ [ Les mer ]

DELK får ny tilsynsmann i 2019

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes (68) har meddelt hovedstyret og rådsmøtet at han ønsker å avslutte sin tjeneste etter generalforsamlingen i juni 2019. Hovedstyret forbereder nå oppstart av tilsynsmannsvalg, og vil kunngjøre dette i menighetene i nærmeste framtid. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – Oktober/November 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –  Oktober/November 2018 Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Aktiviteter siste måned Planlagte aktiviteter i undergrupper. Møte med arkitekt. Møte […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 4.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Julemesse 24.11.2018

Årets julemesse blir 24 november på Skauen. Dette er høstens misjonsdugnad! [ Les mer ]