Dagens bibelord 28.03.2017

Luk 19,41-44

41Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. 44De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møteoversikt fellesmenigheten 2. kvartal

Nå er møteoversikten klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: moteoversikt 2 kvartal. Følg ellers med i kalenderen her på delktelemark.no for siste oppdateringer.   [ Les mer ]

«FOR…Gud er så glad i meg»

Nettopp det sang barnekoret av full hals på det siste søndagsmøtet i januar. Med meningsfulle tekster og fine melodier, fikk barna på sin måte peke på Jesus. Gjennom sang og musikk fikk vi tydelig høre evangeliet fra barnemunn. Vi fikk tekster hentet fra Bibelen, lest opp med den fineste innlevelse bare et barn kan ha. […] [ Les mer ]

Delk Telemark har fått VIPPS

Om du ønsker kan du nå velge å ofre og betale med VIPPS [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. s i fastetiden
Tale v/Arild Minnesjord
Sted: Hauges
Søndagsskole
Bevertning
Offer til Lokalmenigheten
05 Apr
Fastegudstjeneste
Kl. 19:00
Jens Bjørnsgård
Sted: Borgeskogen
09 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Palmesøndag
Tale v/Per Tveten
Sted: Hauges

13 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Skjærtorsdag
Bertil Andersson
Offer til Misjon
14 Apr
Langfredagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Vi leser lidelseshistorien fra Lukas
16 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
1. Påskedag
Jens Bjørnsgård
Offer til Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Familieleir på Bondal 31.3-02.4

Hei! Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere dere til familieleir på Bondal 31.3-02.04. På leieren blir det tid til lek, sosialt samhold og åndelig påfyll for hele familien. Det koster ca 1900kr pr familie (avhengig av størrelse på familien). Påmelding gjøres ved å svare på denne mailen innen 15.02. Vi må […] [ Les mer ]

Hvem er vi?

Telemark menighet er en luthersk frikirke i Grenland [ Les mer ]

Hva vil vi?

DELK Telemark ønsker å være en åpen og inkluderende menighet på Bibelsk grunn [ Les mer ]