Dagens bibelord 15.08.2018

1 Mos 1,26-31

26Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Vi løfter fram tre sanger i vårsesongen

I naturen skapes det nå liv av døde, og sangene minner oss om dette. [ Les mer ]

Salmebruk i DELK Telemark

Sang og musikkutvalget holder oversikten [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Tale v/Bertil Andersson
Forbønn for de ansatte v/Skauen Kr. skole, søndagsskole, kirkekaf
Offer til Skauen kristelige skole
22 Aug
Menighetsmøte
Kl. 19:00
Menighetsmøte m/kirkekaffe. Sted: Borgeskogen
26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøndag./14.s. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
Søndagsskole, Between, kirkekaffe
Offer til Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Konsert med Sveinung Hølmebakk

- Ryenberget menighet I samarbeid med NOREA Mediemisjon inviterer vi til en spennende konsert denne kvelden. Inntektene fra billettsalget går til SAT-7, en kristen TV-kanal som sprer evangeliet i Midtøsten. Billetter kr. 250,-. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Prestenes vaktuker sommeren 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn En oversikt over prestenes tjenesteuker gjennom sommeren finnes på midtsidene i Underveis, og nå er også oversikten å finne her på DELKs nettsider. Klikk på Les mer og se hele den detaljerte listen. [ Les mer ]

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Møteplan

Nå er møteplanen for 3.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Informasjon fra byggekomiteen april 2018

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN – April2018 Innledning Byggekomiteen og styringsgruppen har som mål å holde menigheten løpende oppdatert. Dette vil bli gjort via e-post, delktelemark.no og oppslag lagt ut i kirken. Det vil bli sendt ut informasjon minst 1 gang i mnd. Reguleringsplan Reguleringsplan har nå blitt godkjent i bystyret, og det jobbes nå […] [ Les mer ]

Reguleringsplan godkjent

Reguleringsplanen ble 12.04 godkjent i bystyret uten merknader. [ Les mer ]