Dagens bibelord 17.01.2019

1 Mos 16,7-14

7Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. 8Han sa: «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte: «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» 9Og Herrens engel sa til henne: «Vend tilbake til husfruen din og la deg ydmyke under hennes hånd!» 10Herrens engel sa: «Stor vil jeg gjøre din ætt, så stor at den ikke kan telles.» 11Så sa Herrens engel til henne:«Se, du er med barnog skal føde en sønn.Du skal gi ham navnet Ismael,for Herren har hørt at du ble ydmyket. 12Han skal bli et villesel av et menneske.Hans hånd skal være vendt mot alleog alles hånd mot ham.Rett imot alle sine slektningerskal han slå seg ned.» 13Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» 14Derfor kaller man brønnen for Lahai-Ro'i-brønnen. Den ligger mellom Kadesj og Bered.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –

På menighetsmøtet 02.12.18 ble det bestemt at byggeprosjektet skal kartlegge tilsagn om gaver til nytt kirkebygg fra menighetens medlemmer. Dette som engangsbeløp eller fast givertjeneste. Når økonomiutvalget sender ut kartleggingsskjema, blir det ekstremt viktig at alle medlemmer hopper ned fra gjerdet og blir med på denne kartleggingen. Det er nå vi bestemmer hvordan kirken vår […] [ Les mer ]

Familieleir på Bondal 8.3-10.3

Hei! Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere dere til familieleir på Bondal 08.3-10.3. På leieren blir det tid til lek, sosialt samhold og åndelig påfyll for hele familien. Det koster ca 1900kr pr familie (avhengig av størrelse på familien). Påmelding gjøres til Hans Petter eller Inger-Mari Nomme. Det er dessverre begrensedeplasser […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 1.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Jan

Kl. 19:00
v/Gunn Andersson
Dåpskurs, DEL 1. Sted: musikkrommet, Skauen kr. skole. Tema: «En slitesterk
hverdagstro hos barn og unge». Dette er rettet mot foreldre til barn opp til og med 7.kl.
20 Jan
Gudstjeneste
Kl. 11:00
3.s. i Åp.tiden
Olaf Engestøl
søndagsskole, kirkekaffe
Offer til Lokalmenigheten
23 Jan
Menighetsmøte.
Kl. 19:00
Sted: Borgeskogen. Kirkekaffe

27 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4.s. i Åp.tiden
Tale v/Arild Minnesjord
søndagsskole og Between
Offer til Ulefossarbeidet

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Presteinnsettelse 20. januar

- Ryenberget menighet Det er en stor glede for menigheten å feire innsettelsen av vår nye prest Håkon Valen-Sendstad 20. januar kl. 11! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Tilsynsmannsvalget

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Første omgang i valget av ny tilsynsmann i DELK er ferdig. Resultatet ble at Hans Johan Sagrusten fikk 46 % av stemmene mens Bertil Andersson fikk 20 %. Resten av stemmene fordelte seg på 24 andre prester og eldste. [ Les mer ]

Prest i fast stilling - DELK Granly menighet, Tønsberg

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Granly menighet søker prest i inntil 100 % stilling. Menigheten ble etablert i 1911, har ca 600 medlemmer, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, og driver Granly skole med ca. 200 elever. Menigheten og skolen holder til på Eik, 3 km fra Tønsberg sentrum. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN –

På menighetsmøtet 02.12.18 ble det bestemt at byggeprosjektet skal kartlegge tilsagn om gaver til nytt kirkebygg fra menighetens medlemmer. Dette som engangsbeløp eller fast givertjeneste. Når økonomiutvalget sender ut kartleggingsskjema, blir det ekstremt viktig at alle medlemmer hopper ned fra gjerdet og blir med på denne kartleggingen. Det er nå vi bestemmer hvordan kirken vår […] [ Les mer ]

Familieleir på Bondal 8.3-10.3

Hei! Vi ønsker å gjenta suksessen fra i fjor og invitere dere til familieleir på Bondal 08.3-10.3. På leieren blir det tid til lek, sosialt samhold og åndelig påfyll for hele familien. Det koster ca 1900kr pr familie (avhengig av størrelse på familien). Påmelding gjøres til Hans Petter eller Inger-Mari Nomme. Det er dessverre begrensedeplasser […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 1.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]