Dagens bibelord 22.02.2018

2 Kor 6,1-10

1Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. 2For han sier: Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag.Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag! 3Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet. 4Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter: med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, 5under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. 6Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, 7med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, 8i ære og vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder folk vill, men vi taler sant, 9vi er miskjent, men likevel anerkjent, vi er døende, men se, vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, 10vi sørger, men er alltid glade, vi er fattige, men gjør mange rike, vi har ingenting, men eier alt.

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Den tredje sesongens sang i DELK Telemark

Det er barnesangen "Hosianna, syng for Jesus!", som står på nr 832 i "Pris hans navn" [ Les mer ]

Den andre sesongens sang i DELK Telemark

Så Dyp en Kjærlighet" er en lovsang utgitt av gruppen Impuls i 2011. Sangen er skrevet og komponert av Thomas Wilhelmsen [ Les mer ]

Den første sesongens sang i DELK Telemark

Det er Nr. 876 i Pris hans navn: «På ham ble all vår sykdom lagt». Les hva oversetteren, Gunn Andersson har å fortelle. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

25 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Jan Erik Askjer
Bervertning
28 Feb
Fastemøte i Borgeskogen
Kl. 19:00
v/Jens Bjørnsgård
01 Mar
Dåpskurs
Kl. 19:00
Hvordan formidle evangeliet til barn?
Sted: Skauen kr. skole

04 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/Jens Bjørnsgård
Offer til Stefanusalliansen

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Granly menighet trenger kandidater i flere komiteer

- Granly menighet, Tønsberg Valgkomiteen i Granly menighet er inne i en hektisk periode og er takknemlig for alle de som sier ja til nye opgaver og som fortsetter år etter år i ulike komiteer - og de er det mange av! [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

"Dine øyne så meg da jeg var et foster"

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for livsrett, likeverd og livshjelp. Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn er støtteorganisasjon. [ Les mer ]

DELKs eldste kirkeprotokoller tilgjengelig på nett

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Kirkesamfunnets eldste protokoller er levert til Statsarkivet for det distriktet de hører til, slik lovverket krevet. Kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

Møteplan

Nå er møteplanen for 1.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Endring av dato for behandling av reg. plan

Det har dessverre blitt slik at reguleringsplanen ikke vil bli behandlet 07.11 slik det var lovet. Ny dato for behandling er 28.11 [ Les mer ]

Infomasjon om vår nye kirke

DELK Telemark har satt sammen en Styringsgruppe og en Byggekomite, som skal arbeide med nytt kirkebygg. Prosjekteringskomiteen har allerede i sitt arbeide samlet inn ønsker og behov for det nye kirkebygget i dokumenter som Styringsgruppen og Byggekomiteen nå skal jobbe videre med. [ Les mer ]