Dagens bibelord 25.05.2019

Luk 18,1-8

1Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet: 2«I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’» 6Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

Kilde: www.bibel.no

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 2.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Stilling ledig i DELK Telemark – Prest

Se informasjon her: [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

Ingen forestående hendelser registrert

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ungdomsleder i Vestfold

- Granly menighet, Tønsberg Stilling ledig! Trives du sammen med ungdommer og vil bety en forskjell i livet deres? Vi søker en engasjert person som leder for DELKs ungdomsarbeid i Vestfold i inntil 30% stilling fra 1. august 2019. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

NY UTLYSNING. Prest i fast stilling - DELK Telemark

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde. [ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen. [ Les mer ]

Tilsynsmannens perspektiv: Uenighet eller konflikt?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er jevnlig uenige i DELK. I utvalg og komiteer, i styrer og råd diskuterer vi, sjelden så busta fyker, men i hvert fall så temperaturen stiger. I de øverste organene, hovedstyret, rådsmøtet og generalforsamlingen, er det ikke minst uenigheten som fører oss framover. [ Les mer ]

Om Telemark menighet

INFORMASJON – KIRKE PÅ SKAUEN

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid, neste møte 29.04. Landskapsplan – under arbeid 1utkast levert. Byggesøknad – ikke startet. Anbudsrunde – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt.   Skole i underetasjen Etter skole og barnehagens generalforsamling i mars, ble det konkludert med at det skal jobbes videre med tilrettelegging for skolebruk i underetasjen […] [ Les mer ]

Møteplan

Nå er møteplanen for 2.kvartal klar. Papirutgaven ligger i kirken, her er den digitale: [ Les mer ]

Nytt om kirkebygget

Status Reguleringsplan – godkjent. Arkitekttegninger – under arbeid. Landskapsplan – under arbeid. Byggesøknad – ikke startet. Igangsettelsesdato – ikke satt. Byggeprosjektet er nå i en fase der vi venter på svar fra Skolestyret om skolen ønsker å benytte underetasje til ungdomsskole. Avklaring på dette skal besluttes på skolens generalforsamling 20.03.2019. Prosjektet venter også på tilbakemelding […] [ Les mer ]